ETQP3MR68KVP : 車載用パワーインダクタ

商品名
車載用パワーインダクタ

シリーズ/タイプ
パワーチョークコイル車載用LP(金属コアタイプ) MC

品番
ETQP3MR68KVP

拡大
写真:ETQP3MR68KVP