ERJMS4SF3M0U : 電流検出用チップ抵抗器

商品名
電流検出用チップ抵抗器

シリーズ/タイプ
低抵抗金属板チップ抵抗器(MS4タイプ)

品番
ERJMS4SF3M0U

拡大
写真:ERJMS4SF3M0U