ETQP5M680YFM : 車載用パワーインダクタ

商品名
車載用パワーインダクタ

シリーズ/タイプ
パワーチョークコイル車載用(金属コアタイプ) MC

品番
ETQP5M680YFM

拡大
写真:ETQP5M680YFM